Grundejerforeningen Enggården

- forenede grundejere

Velkommen til Grundejerforeningen Enggården!


Enggårdens bestyrelse byder velkommen til Jyllinge Nordmark.

Grundejerforeningen omfatter 160 parceller på følgende veje:

  • Spurvevej, Gøgevej, Gøgevejs Tværvej, Vibevej og Vibevejs Tværvej (alle syd for Osvej)

  • Storkevej, Storkevejs Tværvej og Lærkevej (nord for Osvej)


For enden af Storkevej og Lærkevej finder man grundejerforeningens fællesarealer, der som navnet siger, er til fælles brug. Her har vi fårehold med ca. 40 får og en mindre bådehavn med udsejling til Værebro Å, der mod vest munder ud i Roskilde fjord.

Ønsker man at have en båd liggende i havnen skal man være medlem af Bådklubben – en forening under grundejerforeningen. Under menupunktet Bådklubben finder du kontaktoplysninger og vedtægter mv.

Vedtægterne findes under menu-punktet Fra Bestyrelsen sammen med tidligere års regnskaber og referater fra generalforsamlinger.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

Som grundejer med areal ud til veje og fortove er man forpligtet til at holde egen beplantning, herunder hække, helt på egen grund året rundt. Beplantning skal beskæres eller klippes til ejendommens skel, dog må træer og buske gerne rage ind over vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.

Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove på 2,75 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,5 meter. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne. Se illustration af ’fritrumsprofil’ fra Roskilde Kommunes hjemmeside her.

Vejrabatten mellem vejen og skel betragtes som fortov.

Har I behov for at kontakte bestyrelsen eller har yderligere spørgsmål, kan der under menu-punktet kontakt sendes en mail til bestyrelsen.


Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Enggården

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Copyright © 2011 Grundejerforeningen Enggården