Nye Grundejere

Velkommen til Grundejerforeningen Enggården

Enggårdens bestyrelse byder velkommen til Jyllinge Nordmark.
Grundejerforeningen omfatter 160 parceller på følgende veje:
Spurvevej, Gøgevej, Gøgevejs Tværvej, Vibevej og Vibevejs Tværvej samt Råmosevej 27 (alle syd for Osvej) Storkevej, Storkevejs Tværvej og Lærkevej (nord for Osvej)

For enden af Storkevej og Lærkevej finder man grundejerforeningens fællesarealer, der som navnet siger, er til fælles brug. Her har vi fårehold med ca. 40 får og en mindre bådehavn med udsejling til Værebro Å, der mod vest munder ud i Roskilde fjord.

Ønsker man at have en båd liggende i havnen skal man være medlem af Bådklubben – en forening under grundejerforeningen.

Grundejerforeningens vedtægter er gældende for alle grundejere, og kan ses her på hjemmesiden under punktet Fra Bestyrelsen. Her findes ligeledes tidligere års regnskaber og referater fra generalforsamlinger samt kontaktoplysninger til Bådklubben. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

Som grundejer med areal ud til veje og fortove er man forpligtet til at holde egen beplantning, herunder hække, helt på egen grund året rundt. Beplantning skal beskæres eller klippes til ejendommens skel, dog må træer og buske gerne rage ind over vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.

Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortovet på 2,75 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,5 meter. Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr og når der er sne.

Se også vedlagte illustration af ’fritrumsprofil’ fra Roskilde Kommunes hjemmeside.

Vejrabatten mellem vejen og skel betragtes som fortov.

Har I behov for at kontakte bestyrelsen eller har yderligere spørgsmål, kan der via hjemmesiden sendes en mail til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Enggården